Гласувания: 103

Не сте указали за какво гласувате.

Да, мога като специалист по инф. технологии (20 - 19.4%)
Да, мога с мои политически статии (12 - 11.7%)
Да, с материали за Стил на живот (7 - 6.8%)
Да, като подаващ интересни линкове (13 - 12.6%)
Не, не ми е интересен проекта (4 - 3.9%)
Не, предпочитам само да съм читател(ка) (47 - 45.6%)